“Słuchaj Słowa”-relacja z Dnia Skupienia

W sobotę 7 grudnia wspólnota Rodzinnie Na Salwatorze oraz rodziny dzieci z Przedszkola Nr 18 Sióstr Serafitek miały okazję przeżyć Adwentowy Dzień Skupienia w Domu Generalnym Sióstr Serafitek.  Był to zarówno intensywny czas modlitwy, adwentowej formacji duchowej pod hasłem Idę? oraz integracji, rozmów i zabawy. 

Dzień rozpoczął się od najważniejszego ? Eucharystii. Następnie odbyły się zajęcia w grupach dorosłych, młodzieży i starszych dzieci, młodszych dzieci, a nawet przedszkolaków. Konferencja ks. Andrzeja dla rodziców była oparta na słowach św. Pawła: W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (Dz 17,28) i zachęcie do słuchania Słowa Bożego, z czego rodzi się nasza wiara. W tym czasie starsze dzieci miały zajęcia z animatorami Ruchu Światło-Życie, a siostry Serafitki wzięły pod opiekę młodsze i przedszkolaki.

Kolejnym punktem programu była adoracja, podczas której można było rozważyć usłyszane Słowo, przemyśleć i odnieść do własnego życia. Drugą część adoracji wypełniło wspólne uwielbienie, prowadzone przez diakonię muzyczną wspólnoty RNS. Zakończyło je indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem udzielone każdej rodzinie.

Nie brakło też czasu na wspaniały, obfity poczęstunek przygotowany przez niezastąpione Siostry, przy którym mieliśmy okazję lepiej się poznać, porozmawiać i pośmiać. Dla dzieci jednym z ważniejszych momentów była na pewno wizyta św. Mikołaja i prezenty.  Bardzo dziękujemy Panu Bogu za ten czas, a organizatorom za możliwość zatrzymania się w biegu codzienności i refleksji nad sobą przed nadchodzącym Bożym Narodzeniem.