Błogosławieństwo Ministrantów

W Niedziele 8 grudnia w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny do grona Ministrantów zostali przyjęci 4 kandydaci: Jan, Wojciech, Bartłomiej i Franciszek.

Dziękując Chrystusowi Panu za łaskę powołania ministranckiego, przyrzekli, że święte czynności ministranta wypełniać będą pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Niechaj Święty Dominik Savio wspiera pragnienia ich serc i przez tę posługę prowadzi ku niebu.