RUCH CZYSTYCH SERC MAŁŻEŃSTW

Jesteśmy małżeństwami, które raz w miesiącu razem z naszym duszpasterzem, ks. Jackiem, spotykają się na adoracji i spotkaniu tematycznym w salce pod plebanią. Spotkania trwają około dwóch godzin. W czasie spotkań nasze dzieci są pod opieką w przedszkolu Salwator, jeśli macie młodsze dzieci, zachęcamy żeby z tej możliwości skorzystać.

Przyświeca nam charyzmat Ruchu Czystych Serc Małżeństw (RCSM). ?Błogosławieni czystego serca?, mówi Jezus, i tacy właśnie chcemy być. Swoją formację opieramy na czterech podstawowych dążeniach (opartych na Modlitwie zawierzenia Ruchu Czystych Serc Małżeństw):
? codzienna lektura Pisma świętego,
? jeden raz w tygodniu dodatkowa Eucharystia (poza Mszą świętą niedzielną),
? jeden raz w tygodniu adoracja Najświętszego Sakramentu,
? comiesięczna spowiedź święta.

Raz do roku w Gródku nad Dunajcem odbywają się letnie rekolekcje RCSM. Stanowią one jedyne w swoim rodzaju przeżycie pozwalające przeżyć bliskie Ruchowi sprawy w dużej, zorganizowanej wspólnocie.
Jeśli chcecie bliżej poznać RCSM, dowiedzieć się więcej o rekolekcjach, przyjść na jedno, dwa lub więcej spotkań bez żadnego obowiązku przychodzenia więcej, jeśli czujecie że Wasze dzieci chcą poznać bliżej nasze dzieci ?, w każdym z tych przypadków połączonych razem czy każdym z osobna, zapraszamy.

6 kwietnia (sobota), godz. 16.00

RCSM na Salwatorze