Nowy Rok Formacyjny 2020/2021

Rozpoczynając Nowy Rok Formacyjny przy Parafii Najświętszego Salwatora przekazujemy garść informacji organizacyjnych:

Eucharystia Niedzielna Rodzinna w każdą niedzielę o 10:30.

Próba śpiewu 10:15. – Zapraszamy wszystkie dzieci pragnące śpiewem włączyć się w piękne przeżywanie Niedzielnej Mszy Świętej.

Formacja Oazy Dzieci Bożych

Propozycja dla Chłopców i Dziewcząt z klas 3-6. Spotkania w czwartki o 17:00

Zbiórki Ministrantów

Czwartki 18:45

Formacja Oazowa Ruchu Światło-Życie

Propozycja dla młodzieży od klasy 7. Spotkania w piątki o 19:00