Czuwajcie…! Piątkowa Adoracja

Zapraszamy na co 3-piatkową Adorację w Kościele Najświętszego Salwatora.

Śpiewem i modlitwą chcemy uwielbiać Pana i zawierzać Mu nasze sprawy. Tak dobry jest ten, który do nas przychodzi, obdarza swoimi łaskami, uczy miłości i zawierzenia.

Wraz z Maryją oczekujemy Jego nadejścia.

Bądźcie!

Piątek 18:00 – Msza Święta 19:00 – Uwielbienie