Adwent z Drzewem Jessego

Rodzinnie na Salwatorze – Drzewo Jessego

Zapraszamy do wspólnego przygotowania się przed świętowaniem narodzenia naszego
Pana, Jezusa Chrystusa. Może nam w tym pomóc zrobienie w domu „Drzewa Jessego” Jest to
jakby drzewo genealogiczne Jezusa, które przedstawia jego przodków. Będziemy do tego
potrzebować, np. umieszczonych w wazonie żywych gałązek lub drzewa narysowanego na
dużym bristolu (to już zależy od Waszej pomysłowości). Na każdy dzień Adwentu
zaproponowany jest fragment z Pisma Świętego dotyczący jakiejś postaci lub wydarzenia
z historii zbawienia do przeczytania w rodzinnym gronie (można skorzystać też z Biblii
w wersji dla dzieci), a także odpowiadająca mu ilustracja, którą można pokolorować, wyciąć,
a następnie umieścić na swoim drzewku. Mamy nadzieję, że będzie to dla Waszej rodziny
propozycja na piękne i dobre spędzenie wspólnego czasu i pogłębianie relacji z Bogiem, a także
ze sobą nawzajem.

Komentarze do poszczególnych fragmentów przygotowane przez Księdza Marcina Rozmusa znajdziecie na :

https://www.facebook.com/rodzinnienasalwatorze/

27.11. Proroctwo o Mesjaszu (Iz 11,1- 10; Dz 13, 22-23)
28.11. Stworzenie świata (Rdz 1, 1-25; J 1, 1-5, 14)
29.11. Stworzenie człowieka (Rdz 1,26-31 Rdz 2,15-25)
30.11. Grzech pierworodny (Rdz 3,1-15)
1.12. Arka Noego (Rdz 6, 5-8; 7, 15-18; 8, 1-20)
2.12. Wieża Babel (Rdz 11, 1-9)
3.12. Abraham (Rdz 12, 1-3, Hbr 11,8-12)
4.12. Izaak (Rdz 22,1-2; 9-13)
5.12. Jakub (Rdz 28,10-22)
6.12. Józef (Rdz 37, 3-4, 18, 23, 28)
7.12. Mojżesz (Wj 2,1-10)
8.12. Przejście przez Morze Czerwone (Wj 14,15- 31)
9.12. 10 przykazań (Wj 20, 1-17; Mk 12, 28-32)
10.12. Jozue (Joz 6,1-20)
11.12. Rut (Rt )
12.12. Naaman (2 Krl 5, 1-14)
13.12. Gedeon (Sdz 6, 11-16; 36-40)
14.12. Samuel (1Sm 3,1-18)
15.12. Dawid (1Sm 17, 3-12; 32- 50)
16.12. Izajasz – List od Boga (Iz 40)
17.12. Daniel (Dn 6,1-24)
18.12. Jonasz (Jon 1; 2)
19.12. Zachariasz i Elżbieta (Łk 1,5-25)
20.12. Zwiastowanie (Łk 1,26-38)
21.12. Święty Józef (Mt 1,18-25)
22.12. Pasterze (Łk 2,8-14)
23.12. Mędrcy ze Wschodu (Mt 2,1-12)
24.12. Jezus (Łk 2, 1-6)

Adwent2022_Materiały do pobrania